Truyện cười 14

20 năm trước

Bộ trưởng Giáo dục về thăm trường cũ, ông muốn thăm căn phòng trong KTX mà ông đã ở cách đây 20 năm. Trong căn phòng này hiện có một sinh viên đang ở. Ông vào phòng và thốt lên: – ồ vẫn mẫu bàn ta từng ngồi học 20 năm trước. Vẫn dòng giường ta từng ngủ 20 năm trước. Ôi, vẫn chiếc tủ ta treo áo quần 20 năm trước. Và ông mở tủ ra, trong tủ với 1 cô đang ngồi mà không sở hữu mảnh vải che thân. Chú sinh viên vội đề cập: – Ðây là bà chị họ em mới ở quê ra. – Chà, chú em giải thích y sì ta 20 năm trước!